Passend toewijzen

Woningwet 2015

In de Woningwet staat dat wij onze woningen mede passend moeten toewijzen. Dit betekent dat het inkomen en de samenstelling van een huishouden bepalen voor welke woning een woningzoekende in aanmerking komt. Daarmee wil de overheid regelen dat nieuwe huurders een woning huren waarvan de huurprijs aansluit bij het inkomen. Men wil voorkomen dat huishoudens met lage inkomens in te dure huurwoningen terecht komen, zodat huurders minder snel in betalingsproblemen komen.

 

Wat betekent dit voor u

. Voor nieuwe huurders met recht op huurtoeslag, waarvan het huishouden bestaat uit 1 of 2 personen betekent het dat de huurprijs maximaal € 597,30 mag bedragen.

. Voor nieuwe huurders met recht op huurtoeslag, waarvan het huishouden bestaat uit 3 of meer personen, mag de huurprijs niet hoger zijn dan € 640,14.

. Corporaties mogen 5% van de huishoudens met een lager inkomen dan de huurtoeslaggrens een woning met een hogere huurprijs toewijzen. SWA zal dit bij hoge uitzondering toepassen.

 

80/10/10 regel

In 2018 moeten corporaties minimaal 80% van hun woningen toewijzen aan woningzoekenden met een inkomen tot € 36.798,– (de primaire doelgroep). De overige 20% valt in twee groepen uiteen: 10% van de woningen mag toegewezen worden aan huishoudens met een inkomen tussen € 36.798,– en € 41.056,– (de middeninkomens) en tenslotte mag 10% vrij worden toegewezen: dus ook aan inkomens hoger dan € 41.056,–.

 

Inkomensverklaring

Bij het toewijzen van een woning moet SWA het huishoudinkomen controleren. Het huishoudinkomen is het inkomen van u en dat van uw eventuele partner. Dit staat vermeld op de Inkomensverklaring van de Belastingdienst. Deze verklaring is gratis te verkrijgen bij de Belastingdienst, telefoonnummer 0800-0543. Houdt wel uw sofinummer bij de hand. Na vijf werkdagen ontvangt u de inkomensverklaring(en) op uw huisadres. Zonder een geldige inkomensverklaring kan er geen woningtoewijzing plaatsvinden.

Bent u woningzoekende? Dan adviseren wij u om alvast deze inkomens verklaring aan te vragen.

 

Vragen of hulp nodig?

Voor algemene vragen neemt u contact op met SWA maandag t/m donderdag 8.30 tot 12.00 uur 13.00 tot 14.30 uur vrijdag 8.30 tot 12.00 uur telefoon 0511 549511 Voor reparatieverzoeken maandag t/m vrijdag 8.30 tot 11.30 uur telefoon 0511 543434 Bezoekadres Zwanebloem 5 9285 LZ Buitenpost Postadres Postbus 9 9285 ZV Buitenpost 0511 549511 swa@woningbouwachtkarspelen.nl