ANBI

Met ingang van 1 januari 2021 heeft de belastingdienst St. Woningbouw Achtkarspelen aangemerkt als een ANBI organisatie (Algemeen Nut Beogende Instelling).  Hieronder vindt u informatie met betrekking tot onze ANBI status.

Statutaire naam Stichting Woningbouw Achtkarspelen

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer): 001949160.

Op onze contactpagina staat het bezoek- en postadres.

Lees voor de hoofdlijnen van ons beleidsplan het ondernemingsplan “Wiis mei jim”.

De namen, (neven)functie en het rooster van aftreden van de raad van commissarissen vindt u op RvC en van de bestuurder in het jaarverslag 2020.

Beloningsbeleid: De raad van commissarissen ontvangen een vergoeding die aansluit bij de goverancecode en de Wet Normering Topinkomens (WNT). De hoogte van de vergoeding staat in ons jaarverslag.  Het beloningsbeleid van de medewerkers sluit aan bij de CAO Woondiensten.

Een actueel verslag van de uitgevoerde activiteiten en financiële verantwoording leest u in ons jaarverslag.

Standaardformulier publicatieplicht Volkshuisvesting 22072021

Vragen of hulp nodig?

Voor algemene vragen neemt u contact op met SWA

maandag t/m donderdag
8.30 tot 12.00 uur
13.00 tot 14.30 uur

vrijdag
8.30 tot 12.00 uur
telefoon 0511 549511

Voor reparatieverzoeken
maandag t/m vrijdag
8.30 tot 11.30 uur
telefoon 0511 543434

Bezoekadres
Zwanebloem 5
9285 LZ Buitenpost

Postadres
Postbus 9
9285 ZV Buitenpost

0511 549511
swa@woningbouwachtkarspelen.nl