Augustinusga

Augustinusga (Stynsgea)

Augustinusga is het dorp met de meeste buurtschappen. Tot dit dorp behoren ook Blauwverlaat (met een haven aan het Prinses Margrietkanaal), Rohel (een strook gemengde bebouwing langs de noordkant van het Prinses Margrietkanaal) en Roodeschuur (richting Harkema).

Er woonden in Augustinusga nogal wat aanzienlijke families. Op oude kaarten is te zien dat er vroeger enige deftige herenhuizen (states) hebben gestaan (Gaickema, Jensma en Siccama). De namen daarvan vinden we terug in drie straatnamen. Dat is ook het geval met de schilder Willem Bartels van der Kooi, in 1768 in Augustinusga geboren, die ook buiten Fryslân naam maakte. Werk van hem hangt in het Fries Museum, onder andere het bekende schilderij ‘De minnebrief’.

Hoewel Augustinusga steeds een agrarisch dorp is gebleven, beschikt dit dorp over enige bedrijvigheid van meer dan lokale betekenis zoals een fabriek van kunststof kozijnen. Een deel van de bedrijvigheid is gevestigd rond de haven bij Blauwverlaat.

Gegevens per 1 januari 2014

Aantal inwoners: 1302 Aantal woningen: 501

http://stynsgea.nl/

Augustinusga 054