Boelenslaan

Boelenslaan (Boelensloane)

Boelenslaan is ontstaan na de vervening van het hoogveen dat vroeger bij Surhuisterveen behoorde. In de historie staat de daarop volgende periode bekend als één van grote armoede. Waarschijnlijk kende Boelenslaan daarom zo rond de eeuwwisseling verschillende voorvechters voor het socialisme. Verschillende straatnamen herinneren daaraan.

We kunnen aannemen dat het dorp Boelenslaan de naam te danken heeft aan het voorname geslacht Boelens dat in de 17e eeuw maar liefst drie grietmannen leverde aan Achtkarspelen. Deze familie woonde aan de Blauwhuisterweg op de plek van het tegenwoordige ‘Blauwhuis’ bij de afslag naar het tegenwoordige dorp Boelenslaan. De weg die door het dorp loopt was vroeger een zandreed onder de naam Boelensloane.

Opmerkelijk in Boelenslaan is altijd de omvang van de metaalindustrie geweest. Helaas is de werkgelegenheid in deze sector door de economische recessie beduidend terug gelopen.

Hoewel de verspreide bebouwing kenmerkend is voor Boelenslaan, heeft de nieuwbouw in de loop der jaren toch gezorgd voor de vorming van een zekere dorpskern.

Gegevens per 1 januari 2014

Aantal inwoners: 1149 Aantal woningen: 505

Boelenslaan 013