Buitenpost dorp

Buitenpost (Bútenpost)

Buitenpost ligt halverwege Groningen en Leeuwarden. Die ligging is vanouds van belang geweest voor de ontwikkeling van dit (grens)dorp. In vroegere tijden heeft Buitenpost te lijden gehad van de strijd tussen de Friezen en de Groningers. De naam verwijst naar buitenste wacht of voetbrug, die destijds post werden genoemd.

In de loop van de tijd vestigden leden van voorname Friese families zich in Buitenpost; rouwborden in de Nederlandse hervormde Kerk herinneren daaraan. In de 19e eeuw begon Buitenpost voordeel te trekken uit de ligging tussen twee hoofdsteden. Het dorp werd pleisterplaats voor de postwagens. De paarden verdwenen en trein (in 1866 werd de spoorlijn tussen Groningen en Leeuwarden geopend) en auto’s kwamen. Spoorlijn en rijksweg hebben in belangrijke mate bijgedragen tot de ontwikkeling van Buitenpost en de ligging daaraan is nog steeds van groot belang.

In Buitenpost is het gemeentehuis gevestigd. Het goede voorzieningenniveau (onder andere door onderwijsinstellingen) en de aantrekkelijke ligging dragen er toe bij, dat er sprake is van een nog steeds groeiende woonfunctie van Buitenpost.

Gegevens per 1 januari 2014

Aantal inwoners: 5851 Aantal woningen: 2450

http://www.binnenbuitenpost.nl/

Buitenpost 010