Contactraad

Sinds 1975 heeft Stichting Woningbouw Achtkarspelen een raad die bestaat uit twintig huurders, de Stichting Contactraad SWA. In het reglement van deze stichting staan onder andere de samenstelling, de bevoegdheden en de vergaderfrequentie. De leden vergaderen zes keer per jaar. Bij de vergaderingen zijn twee door de Contactraad voorgedragen leden van de raad van commissarissen aanwezig. Ten minste tweemaal per jaar overlegt het managementteam met de Contactraad. Bij dit overleg is ook de raad van commissarissen aanwezig. Een aantal verplichte onderwerpen van bespreking zijn wettelijk vastgelegd.

District 1: Boelenslaan – Surhuisterveen – Surhuizum

De heer H. Benedictus, Verkerckstraat 2, 9231 HA  Surhuisterveen
Mevr. W. Terpstra-Bekkema, Dr. van Kammenstraat 11A,  9231 EG  Surhuisterveen
Mevr. A. Frankes-Visser,  Oplizzer 22,  9231 MP Surhuisterveen
Mevr. G. de Vries, Stikker 7, 9231 MS  Surhuisterveen

District 2: Buitenpost – Gerkesklooster

De heer J. Kootstra, Herbrandastraat 11D, 9285 NJ  Buitenpost
Mevr. J. Bergsma-Reidsma Molenstraat 44  9285 PC  Buitenpost
De heer H. van Veenendaal  Molenerf 21  9285 VL  Buitenpost
De heer P. Pettinga  Pr. Wassenberghstraat 14  9285 PS  Buitenpost
Mevr. Y. Homan-Lubben  Kruirad 7  9285 MT  Buitenpost

District 3: Augustinusga – Drogeham – Harkema

Mevr. K. Alma-Veenstra  Koetsekralen 55  9281 RS  Harkema
De heer O. Witteveen  Sylgong 19   9284 TE  Augustinusga
Mevr. A. Bouius  de Specht 44  9231 JC  Surhuisterveen

District 4: Kootstertille – Twijzel – Twijzelerheide

De heer J. Visser  S. Kloostermanstrjitte 26  9286 EP Twijzel
Mevr. J. Douma-Hamstra   W. Lodewijkstrjitte 40 9288 BL  Kootstertille
De heer W. Beerda   Casimirstrjitte 37 9285 BN  Kootstertille

Om u en onze medewerkers te beschermen is 1,5 meter afstand houden verplicht.

Binnen 1,5 meter afstand van elkaar worden er geen werkzaamheden aan huis verricht.

We komen alleen voor de hoogst noodzakelijke werkzaamheden.

Ons kantoor is gesloten voor publiek.

U kunt telefonisch een afspraak maken.

Bericht sluiten