Disclaimer

Stichting Woningbouw Achtkarspelen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website van Stichting Woningbouw Achtkarspelen. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermd(e) werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
De inhoud van deze site is zeer zorgvuldig samengesteld. Desondanks sluit de Stichting Woningbouw Achtkarspelen iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Stichting Woningbouw Achtkarspelen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden – informatie op de website van Stichting Woningbouw Achtkarspelen.

Stichting Woningbouw Achtkarspelen behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijziggen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van Stichting Woningbouw Achtkarspelen.

Vragen of hulp nodig?

Voor algemene vragen neemt u contact op met SWA

maandag t/m donderdag
8.30 tot 12.00 uur
13.00 tot 14.30 uur

vrijdag
8.30 tot 12.00 uur
telefoon 0511 549511

Voor reparatieverzoeken
maandag t/m vrijdag
8.30 tot 11.30 uur
telefoon 0511 543434

Bezoekadres
Zwanebloem 5
9285 LZ Buitenpost

Postadres
Postbus 9
9285 ZV Buitenpost

0511 549511
swa@woningbouwachtkarspelen.nl