Drogeham

Drogeham (Droegeham)

Drogeham ligt het meest westelijk in de gemeente op een hoge zandkop. De naam is rechtstreeks afgeleid van de ligging; een droge landtong tussen het water. Ham betekent ook een door de dijk ingesloten stuk land.

Het karakter van dit agrarisch dorp is steeds bewaard gebleven. Een ‘Droegehamster’ is tevens de benaming voor een niet al te vette koe.

Drogeham heeft een redelijk goed voorzieningenniveau, ook wat winkels en dergelijke betreft. Werkgelegenheid in de industriële sfeer wordt geboden door onder meer twee houtbewerkingsbedrijven. Het dorp is wijd en zijd bekend door de jaarlijkse Gondelvaart op wielen die in september plaatsvindt.

Gegevens per 1 januari 2014

Aantal inwoners: 1733 Aantal woningen: 708

http://www.drogeham.com/

Drogeham 021