Overlast

Burenoverlast: maak het bespreekbaar.

Een goede buur is beter dan een verre vriend. Maar verschillen in leeftijd, gezinssamenstelling, cultuur, dagindeling, karakter en hobby´s kunnen ook leiden tot irritaties tussen buren. Veel van deze irritaties hebben te maken met lawaai. Waar de één zich aan ergert, haalt de ander zijn schouders op. Belangrijk is dat u zich realiseert dat u als buurtgenoten samen verantwoordelijk bent voor het woonklimaat in uw directe omgeving.

Vriendelijk gesprek lost veel op

Vaak blijkt dat mensen zich er niet van bewust zijn dat zij hun buren hinderen. Onbegrip en onwetendheid zijn dus belangrijke factoren bij (geluids)hinder. Juist daarom kan een vriendelijk gesprek meer oplossen dan een boze reactie. Vaak wachten mensen te lang, kroppen hun ergernis op en exploderen dan in een woedeuitbarsting die de relatie met de buren meer kwaad dan goed doet. Daarentegen kan een rustig gesprek bij een kopje koffie zeer verhelderend werken. In een sfeer van wederzijds begrip kunt u met positieve suggesties komen om het overlastprobleem de wereld uit te helpen.

Probeer duidelijke en concrete afspraken te maken.

Op die manier wordt het probleem goed aangepakt en bij herhaling van de overlast kunt u op deze afspraken terugkomen.

Soms is verdere actie nodig

Stap niet gelijk met uw klacht naar de verhuurder, gemeente of politie. Pas als uw eigen vriendelijke pogingen op niets zijn uitgelopen kunt u ook ons vragen te bemiddelen. Voordat wij een bemiddelingspoging ondernemen stellen wij de voorwaarde dat de klachten schriftelijk bij ons worden gemeld. In deze brief willen wij graag antwoord op de volgende vragen:

– wie de veroorzaker is van de overlast

– waaruit de overlast bestaat

– wanneer doet de overlast zich voor en hoe vaak

– wat heeft u gedaan om de overlast op te lossen

Bemiddelen betekent dan dat wij samen met u en de buren proberen tot een oplossing of hanteerbare situatie te komen. In extreme gevallen, zoals bijvoorbeeld bij geweld, is het verstandig de politie zo spoedig mogelijk in te schakelen.

Vragen of hulp nodig?

Voor algemene vragen neemt u contact op met SWA

maandag t/m donderdag
8.30 tot 12.00 uur
13.00 tot 14.30 uur

vrijdag
8.30 tot 12.00 uur
telefoon 0511 549511

Voor reparatieverzoeken
maandag t/m vrijdag
8.30 tot 11.30 uur
telefoon 0511 543434

Bezoekadres
Zwanebloem 5
9285 LZ Buitenpost

Postadres
Postbus 9
9285 ZV Buitenpost

0511 549511
swa@woningbouwachtkarspelen.nl