Surhuisterveen

Surhuisterveen (Surhústerfean)

De naam van het grootste dorp van de gemeente doet denken aan de veenkoloniale (feankoloniale) periode. Surhuisterveen ontstond aan het einde van de 16e eeuw als een vestigingsplaats voor turfgravers en turfschippers. Een groep ondernemers uit Utrecht had in 1576 het contract gesloten met het abt van het klooster ‘Jerusalem’ te Gerkesklooster om de hoge venen onder Surhuizum af te graven. De geestelijkheid (monniken) behoorde in een nog eerdere periode tot de pioniers van de vervening. Bij deze verveners voegden zich al snel ambachtslieden en winkeliers. Deze mensen hebben invloed uitgeoefend op de verdere (economische) ontwikkeling van Surhuisterveen.

Surhuisterveen is inmiddels uitgegroeid tot een dorp waarbij het winkelcentrum een regionale functie vervult. De voor dit dorp typerende ondernemersgeest komt ook tot uitdrukking in de industriële en dienstverlenende bedrijvigheid in en rondom het dorp. Surhuisterveen biedt een breed scala van bedrijven een plaats, van groot- tot kleinschalig en van innovatief tot traditioneel. De gunstige ligging van het dorp nabij de A7 (Groningen -Heerenveen) maakt het dorp tot een gunstige uitvalsbasis.

De Fryske Rie fan de Heraldykheeft het dorp Surhuisterveen op 4 september 1986 de erkenning ‘Vlecke’ toegekend.

Gegevens per 1 januari 2014

Aantal inwoners: 5820 Aantal woningen: 2586

http://www.surhuisterveen.com/

Surhuisterveen 016