Surhuizum

Surhuizum (Surhuzum)

Surhuizum behoort tot de typische agrarische dorpen van de gemeente. Het grondgebied is vrij groot en loopt aan de oostkant tot de grens met de provincie Groningen. In het verleden was Surhuizum het grootste dorp van de grietenij Achtkarspelen; al het veen en land dat ten zuiden van Augustinusga lag, behoorde tot Surhuizum. Het agrarische karakter van Surhuizum komt ook tot uitdrukking tijdens de jaarlijkse feestweek in augustus. Een inmiddels vast onderdeel is het wereldkampioenschap seineharjen (zeisharen of wel het scherpen van een zeis).

Vroeger was Surhuizum een streekdorp met een afwisselende, overwegend agrarische bebouwing aan weerszijden van de dorpsstraat. In de vijftiger jaren is een begin gemaakt met de uitbreiding van het dorp in de richting van de weg Buitenpost – Surhuisterveen en zo heeft Surhuizum in de loop der jaren een dorpskom gekregen.

Gegevens per 1 januari 2014

Aantal inwoners: 1369 Aantal woningen: 516

http://www.surhuizum-online.nl/

Surhz-Seine 6