Twijzel

Twijzel (Twizel)

Twijzel is vanouds een typisch streekdorp; pas de laatste jaren is er sprake van enige komvorming. Vroeger heette het dorp Optwizel, wat betekent: ‘bij de tweesprong’.

Twijzel is een agrarisch dorp met veel – in verhouding – grote, soms mooie monumentale boerderijen. Landschappelijk is de omgeving van Twijzel interessant. Ten noorden van de rijksweg is een coulisselandschap te vinden met de bekende dykswâlen, maar ook talrijke pingo’s. Ten zuiden van de rijksweg is een min of meer moerassig terrein binnen laaggelegen weilanden (hier is vroeger turf gestoken) met een unieke vogel- en plantenwereld.

Gegevens per 1 januari 2014

Aantal inwoners: 1108 Aantal woningen: 457

Twijzel 031

Om u en onze medewerkers te beschermen is 1,5 meter afstand houden verplicht.

Binnen 1,5 meter afstand van elkaar worden er geen werkzaamheden aan huis verricht.

We komen alleen voor de hoogst noodzakelijke werkzaamheden.

Ons kantoor is gesloten voor publiek.

U kunt telefonisch een afspraak maken.

Bericht sluiten