Woning aanpassen

Wanneer u in uw woning iets wilt aanpassen, bijvoorbeeld een schoorsteenmantel of een tussenwand verwijderen, heeft u toestemming nodig van SWA. U kunt dit schriftelijk aanvragen. Wanneer u de aanvraag heeft ingeleverd, krijgt u een brief thuis gestuurd waarin de onderstaande spelregels staan vermeld. Het is de bedoeling dat u de brief voor akkoord getekend terugstuurt naar SWA.

Spelregels van de SWA
Wij adviseren u om de door ons gemaakte spelregels op te volgen. Hiermee voorkomt u dat wij bezwaar maken tegen uw verbouwingsplannen. Hieronder zijn ze voor u op een rijtje gezet. 

  • Het onderhoud van het gebouwde blijft voor uw rekening.
  • Het is in uw en in ons belang dat het verbouwde onderdeel in uw woning keurig wordt afgewerkt en onderhouden.
  • Houd er bij een eventuele verhuizing rekening mee dat u géén invloed kunt uitoefenen op de toewijzing van de woning aan een andere huurder.
  • Een volgende huurder mag bij een eventuele verhuizing geen nadeel ondervinden van de verbouwing.
  • Bij schade aan de woning veroorzaakt door de bouw van het aangevraagde, repareert u de schade. U zorgt ervoor dat omwonenden tijdens de bouw geen overlast ondervinden van uw werkzaamheden.
  • U zorgt zelf voor verzekering van het object (opstalverzekering).
  • Ons personeel moet altijd de mogelijkheid houden om voorkomende onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan kozijnen, elektrische installatie, ventilatie en dergelijke.
  • Wij adviseren u om alle aanwijzingen van onze technische dienst op te volgen.

Administratiekosten
Er zijn geen administratiekosten verbonden aan de aanvraag voor aanpassing van uw woning.

Vragen

Neem contact op met onze Technische Dienst

tel 0511 549511